Bruksanvisning Gummibåt

 

 

KJÆRE KUNDE

 

Tusen takk for at du valgte en kvalitetsbåt fra Water Fun. Vi er sikre på at båten vil gi deg mange fine stunder.

Det anbefales at en leser gjennom hele bruksanvisningen før en starter på monteringen,

enten her på våre sider eller du kan laste den ned ved å trykke her

 

userguide English

 

Water Fun 275 & 300

 

VIKTIGT! Ikke bruk trykkluft fra kompressor til å blåse opp båten. For høyt lufttrykk kan ødelegge båt.

 

Pump opp båten med pumpen som medfølger. Båten skal pumpes hard med maksimalt trykk 0,25 bar for

pongtongen og 0,35 bar for kjølpølsen.

Ved kulde kan trykket i båten synke. Juster trykket i båten om nødvendig.

Når båten pumpes opp, er det en fordel å pumpe hvert kammer opp i to omganger, slik at man veksler

med luftfyllingen av kamrene. Dette sikrer at skilleveggene inne i pongtongene ikke utsettes for unødvendige påkjenninger.

 

 

 

MONTERING

 1. Fjern eventuelle skarpe gjenstander fra området der båten vil bli montert og oppblåst.
 2. Pakk ut og spre båten mest mulig utover
 3. Monter ventilene i ventilsetene. Ventillokkene sikres med å vrenge stroppen på lokket over

toppen av ventilen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ved montering første gang blåses båten helt opp slik at skrukker forsvinner. La båten strekke seg i 5 minutter. Mens strekkingen foregår, legger du ut bunnplatene i riktig rekkefølge ved siden av båten. Etter strekking er ferdig, skru ut ventiler og slipp ut ca. 50% av luften

 

OBS: Vent med å fylle luft I kjølen til etter at bunn er montert.

 

 1. Dersom båten tidligere har vært oppblåst, fest fotpumpe ventil, en om gangen. Pump opp båten til ca 50%.

 

 

 

MONTERING AV DØRK PLATER WATER FUN 270

 

OBS: nummerering på dørkbord skal vende opp.

 1. Legg i plate nummer #1 helt forut, monter skjøte-profil.

OBS: Skjøte-profilens bredeste side skal vende opp.

 1. Legg i plate nummer #3, bakerst I båten.
 2. Sett i plate nummer #2 koble denne til skjøte-profil på plate nummer #1
 3. Sett inn skjøte-profil mellom plate nummer #2 og #3, press ned dørken til det blir flatt.

 

OBS: Det lett å klemme seg på hender og fingerer. Bruk derfor beina og press platene forsiktig og jevnt ned.

Se til at platene ligger fint og jevnt på rekke og rad. Hvis de ligger uregelmessig, løft opp

”pyramiden” og juster platene til de ligger riktig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTERING AV DØRK PLATER WATER FUN 300

 

OBS: nummerering på dørkbord skal vende opp.

 1. Legg i plate nummer #1 helt forut, monter skjøte-profil.

OBS: Skjøte-profilens bredeste side skal vende opp.

 1. Legg i plate nummer #4, bakerst I båten.
 2. Sett i plate nummer #2 koble denne til skjøte-profil på plate nummer #1
 3. Sett inn plate nummer #3 i skjøteprofilen til nummer #2 og nummer #4, press ned dørken til det blir flatt.

 

OBS: Det lett å klemme seg på hender og fingerer. Bruk derfor beina og press platene forsiktig og jevnt ned.

Se til at platene ligger fint og jevnt på rekke og rad. Hvis de ligger uregelmessig, løft opp

”pyramiden” og juster platene til de ligger riktig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTERING AV LENGDEAVSTIVERE

 

 1. Legg en lekte (a), åre eller kosteskaftet på bakken under båten (b) ca. 15 cm innenfor den ene siden på platene. Lekten skal ligge parallelt med båtens lengderetning og stikke litt ut bak akterspeilet. Funksjonen er å løfte båt, akterspeil og bunnplater litt opp fra bakken.
 2. VRI INN lengdeavstiveren (c) og skyv den godt på plass..
 3. Flytt lekten til andre siden av båten.
 4. VRI INN lengdeavstiveren (c) og skyv den godt på plass
 5. Pump opp båten, ved å fylle jevnt i alle kamre. Pump deretter opp kjølen.
 6. Monter årer og tofte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMONTERING

Det anbefales at en vasker båten før demontering og venter til den er helt tørr før en pakker den sammen.

 1. Ventilene skrues helt ut eller settes i åpen stilling, slik at luften går ut av båten.
 2. Fjern tofte(r)
 3. Fjern sideavstiverne
 4. Løft dørkplatene ut av båten. Fjern de midterste dørkplatene først, deretter dørkplatene i baug

og ved akterspeil.

 

 

 

SIKKERHET

 1. Det er føreren av båtens ansvar å kjenne til og overholde de gjeldene regelverk som regulerer

bruken av båten.

 1. Pass på at alle om bord er kledd etter forholdene og at det er flytemidler til alle om bord.
 2. Pass på at alt nødvendig utstyr er om bord; dvs. pumpe, lappesaker, årer og eventuelt annet

sikkerhetsutstyr.

 1. Føreren må under ingen omstendigheter være påvirket av alkohol eller andre rusmidler.
 2. Plasser vekten om bord jevnt. Vær forsiktig med rask akselerasjon når motoren er kraftig

og/eller båten har lite last. Stabilitets- og håndteringsproblemer kan bli resultatet hvis føreren håndterer båten på feil måte.

 1. Båtenes maksimale nyttelast og motorens maksimale størrelse skal ikke overskrides under noen omstendigheter.
 2. Påhengsmotorer kan representere fare hvis den brukes uvettig. Ikke monter større motor enn

båten er beregnet for. Vær oppmerksom på folk i vannet.

 1. Vær oppmerksom på skiftinger i værforholdene. Pass på at det er nok drivstoff ombord.
 2. Vær forsiktig og kjør sakte i ukjent farvann.
 3. Informer omgivelsene om tidspunkt og rute for bruken av båten, samt når du forventer å returnere.
 4. I mørke og dårlig vær skal båten bruke lanterner. Vær oppmerksom på at det kan medføre fare

bruke båten uten at den er korrekt utstyrt med lanterner.

 1. Ta båtførerbeviset, for eksempel hos www.marinkurs.no
 2. På lange turer bør det vurderes å utstyre båten med ekstra sikkerhetsutstyr som for eksempel,

nødraketter, nødbluss, drivanker, passende verktøy og førstehjelpsutstyr..

 

 

LAST /STABILITET

 1. Ikke last båten mer enn skiltet på båtens akterspeil angir
 2. Kun en reiser seg om gangen.
 3. All last plasseres mest mulig i sentrum og lavest mulig.
 4. Plasser lasten slik at den ikke kan gnage hull i pongtongene.

 

 

BRUK AV PÅHENGSMOTOR

ADVARSEL Bruk ikke større motor enn båten er godkjent for!

Bruk dødmannsknapp slik at båten stopper øyeblikkelig hvis føreren faller i vannet.

 

 1. Alle om bord skal sitte når båten kjører. Det anbefales at man sitter på dørken for å unngå

muligheten for å falle over bord. Bruk motoren med forsiktighet når du bruker båten alene eller

med lite vekt om bord.

 1. Sjekk at motoren er forsvarlig festet til akterspeilet, før hver avgang.
 2. Les brukermanualen før du bruker båten og motoren.

 

 

JUSTERING AV MOTORVINKEL

Hvis båtens baugparti peker nedover og ”ploger” i vannet, skal motoren stilles utover; dvs. at

vinkelen mellom motorstamme og akterspeilet økes. Juster ett hakk av gangen. Se motorens

Instruksjonsmanual for riktig fremgangsmåte..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis båtens baug peker unaturlig oppover mens den kjører, skal motoren stilles innover. Juster ett hakk av gangen.

 

OBS: les i motorens instruksjonsbok for detaljer rundt fremgangsmåte.

 

 

SLEP

 1. Ved slep av båt skal det ikke være folk ombord i båten. Slepetau med hanefot festes i D-ringene på sidene.
 2. Ved fortøyning brukes D-ring i midten.

 

LUFTLEKKASJE

Ved luftlekkasje i et av kamrene, skal man flytte seg til motsatt ende av båten i forhold til det kammeret

som lekker. Stopp lekkasjen om mulig, eventuelt hold den myke pongtongdelen oppe slik at vann ikke

kommer inn i båten. Fortsett raskest mulig mot land.

 

FARLIGE OMRÅDER

Båtkjøring i nærheten av vrak, rev, svaberg, sandbanker og grunner bør utføres med forsiktighet.

I slike områder og farvann du er ukjent i, må du skaffe deg kjennskap til farvannet før avgang.

 

STRANDSETTING

 1. Det anbefales at båten behandles forsiktig ved håndtering på stranden og ikke draes over stein og

sand. Slik behandling kan medføre rifter og andre skader på båten.

 1. Hvis båten blir liggende i sola over lengre tid, bør noe av båten få ligge i vannet slik at båten

avkjøles og ikke blir for varm og for hard i lufttrykket.

 1. Hvis båten skal ligge i sola over noe tid, anbefales det å dekke den til for at den ikke skal bli for

varm og for hard i lufttrykket.

 

 

LAGRING

 1. Etter bruk er det bra å vaske båten med ferskvann og såpe. Tørk delene før en setter båten bort, slik at

det ikke utvikles mugg og jordslag.

 1. Trevirket må inspiseres og skader i malingen må repareres med en god maling for marint bruk.

Følg bruksanvisningen som følger produktet.

 1. For å opprettholde god finish på båten, bør den lagres tørt, mørkt og kjølig.
 2. Ikke plasser andre ting oppå båten når den lagres.

 

OBS: Ikke bruk voks, alkoholholdige vaskemidler, løsemidler etc. på båten. Det vil gjøre duken i båten stiv og sprø.

 

 

BRUK AV BÅTEN I HØYFJELLET

Ved bruk høyt til fjells, bør lufttrykket sjekkes, slik at man er sikker på at det ikke overskrider 0,25 bar i

pongtongen og 0,35 bar i kjølpølsen.

 

 

REPARASJONER

Det skal ganske mye til før det går hull på en pongtong. Water Fun båtene leveres med ekstra tykk PVC 1,2 mm i stedet for 0.6 mm.

Men, erfaring viser at noen som er uheldige fra tid til annen. Det er heldigvis ganske sjeldent. Men skulle uhellet være ute er det lett å fikse på egen hånd.

I tillegg kan det være ønskelig å montere ekstra utstyr slik som snap-davit feste osv, fremgangsmåten er den samme.

 

Reparasjon-sett følger med båten. Settet består av lapper og lim.

 

 1. LAPPEN bør være en god del større enn hullet. Hjørnene må være avrundet, da sitter den bedre. Rund lapp er best.
 2. REPARASJONSSTEDET rengjøres grundig. Både det og lappen avfettes med Aceton.
 3. LIMET smøres på reparasjonsstedet og lappen i tre tynne og forsøksvis jevne lag. Vent fem minutter mellom hvert lag og 10-15 minutter etter det siste. Limet skal være berøringstørt på begge flater før lappen legges på.
 4. LAPPEN legges på. Vær nøye, limet "biter" med det samme flatene treffer hverandre. Stryk over med fingrene.

 

RULL over lappen med noe hardt. En flaske duger.

 

LØSNET: Det kan hende limet ikke vil ta på deler av lappen. Da kan det være tilstrekkelig å brette delen til side, smøre nytt lim på begge flater og vente noen få minutter før du trykker enden på igjen. Trykk hardt, bruk eventuelt et mothold på den andre siden.

FERDIG. Gi reparasjonen et døgn til å herde skikkelig før du tar båten i bruk.

 

 

GARANTI

Båten er dekket av de til enhver tid gjeldene lovbestemmelser.

Garantien dekker ikke normal slitasje fra normal bruk.

Garantien dekker heller ikke skader forårsaket av manglende eller feil vedlikehold, ulykker eller feil montering av utstyr.

Skade på grunn av bruk av uoriginale deler, dekkes heller ikke av garantien.

Garantien dekker heller ikke skader oppstått på grunn av deltakelse eller forberedelse til konkurranse.

Endring og fjerning av deler er ikke tillatt, og gir ikke grunn for erstatning ved eventuell følgeskade.

 

Garantien dekker ikke tilleggskostnader, som f. eks transport til verksted, tapt arbeidsfortjeneste etc.

Kunden må bringe båten til verksted som vil besiktige båten og eventuelt reparere den iht. til

garantibestemmelsene. Kvittering eller annet garantibevis må fremvises ved reklamasjon.

 

 

Lykke til med båten

 

For mer informasjon se våre hjemmesider www.waterfun.no

 

Last ned bruksanvisning ved å trykke her

 

Info

 

Betingelser

 

Bruksanvisninger:

Rib

Gummibåt

SUP

Montering styrekonsoll

 

Tips og råd:

 

Kontakt oss:

tlf:

475 20 000

 

mail: info@marinkurs.no