Bruk

 

 

 

Daglig bruk, lufttrykk

 

For å sikre optimal levetid og kjøreegenskaper er det viktig at lufttrykket alltid er riktig.

For mye luft er alltid bedre enn for lite luft. Dette fordi alle detaljene som ligger inntil pongtongen (bunnplater, akterspeil, glassfiber skrog osv) vil gnage mot pongtongen ved for lite luft. I tillegg vil en pongtong med for lite luft lett begynne å vibrere og i verste fall kan duken da delaminere.

Riktig arbeidstrykk for en gummibåt er ca 150-250 millibar.

 

Vær imidlertid oppmerksom på at lufttrykket vil variere med temperaturen. For hver grad temperaturen endrer seg vil trykket stige/falle med ca 4 millibar. En båt som ligger i solen en varm sommerdag og er helt hard, kan oppleve ett trykkfall på nesten 100 millibar om natten.

 

Pongtongen består av flere kammere og i mellom hvert av kammerne er det en skillevegg. Denne skilleveggen er kileformet og kan "peke" i begge retninger. Pumper man det ene kammere helt hardt og det andre er tomt, vil kilen bule inn i det tomme kammeret og få store påkjenninger.

Det beste er derfor å få kilen til å stå i en slags nøytral posisjon, hvor den ikke peker i noen retning. For å oppnå dette fyller man ikke første kammer med maks trykk. For å få dette til anbefales det å bruke en elektrisk pumpe hvor man kan stille inn trykket. Fyll første kammer med ca 120/220 millibar, neste kammer økes med for eksempel 5-10 millibar, helt til man ender opp på ca 150/250 millibar (dagtemperatur).

 

En annen måte er å pumpe opp hvert kammer til det det er nesten helt hardt. Når alle kammerne har fått likt trykk (nesten helt fullt), etterfylles kammerne til maks trykk.

Dette er en grei måte å gjøre det på ved for eksempel manuell pumpe. Har man pumpet båten med manuell pumpe en sommerdag, kan det være lurt å etterfylle pongtongen om kvelden, spesielt hvis man merker at det er stort trykkfall.

 

Info

 

Betingelser

 

Bruksanvisninger:

Rib

Gummibåt

SUP

Montering styrekonsoll

 

Tips og råd:

 

Kontakt oss:

tlf:

475 20 000

 

mail: info@marinkurs.no